De motorische ontwikkeling van een kind.

De motoriek speelt een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Een kind wil zich ontwikkelen. In het het eerste levensjaar zijn dit nog eenvoudige handelingen zoals de armen bewegen, zich omdraaien, dingen vast pakken en dingen verplaatsen.
Voor al deze handelingen zijn motorische vaardigheden nodig. Naar mate een kind ouder wordt, nemen de motorische vaardigheden toe. Kinderen gaan zitten, gaan staan, gaan lopen en gaan (loop)fietsen.
De motoriek is het vermogen om te bewegen. (def. Wikepedia)

De motoriek is globaal in twee groepen in te delen. Namelijk de fijne motoriek en de grove motoriek.