De motorische ontwikkeling van een kind.

De motoriek speelt een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Een kind wil zich ontwikkelen. In het het eerste levensjaar zijn dit nog eenvoudige handelingen zoals de armen bewegen, zich omdraaien, dingen vast pakken en dingen verplaatsen.
Voor al deze handelingen zijn motorische vaardigheden nodig. Naar mate een kind ouder wordt, nemen de motorische vaardigheden toe. Kinderen gaan zitten, gaan staan, gaan lopen en gaan (loop)fietsen.
De motoriek is het vermogen om te bewegen. (def. Wikepedia)

De motoriek is globaal in twee groepen in te delen. Namelijk de fijne motoriek en de grove motoriek.
 

De fijne motoriek:

De fijne motoriek (of kleine motoriek) heeft betrekking op de bewegingen van de pols, handen en vingers. Hierbij kunt u denken aan activiteiten zoals: schrijven, knippen, plakken, puzzelen, kleien etc.

Bij de fijne motoriek gaat het om het samenspel van de ogen met de vingers. Het zijn gecoördineerde bewegingen die uw kind maakt.
Zo wil een kind tijdens het kleien, de klei in een bepaalde vorm kneden. Met de ogen wordt de vorm waargenomen, met de vingers wordt de vorm bewerkt / gekneed. 
 

De grove motoriek

De grove motoriek (of het groot motorisch gedrag) heeft betrekking op het samenspel van verschillende grotere lichaamsonderdelen zoals de armen en de benen.
Activiteiten zoals lopen, rennen, fietsen, balanceren vallen onder de noemer van de grove motoriek.

Een loopfiets draagt bij in de ontwikkeling van de grove motoriek. Dit geldt voor ieder kind die een loopfiets gebruikt. Op speelse wijze worden de motorische vaardigheden getraind.

Voor kinderen, in de leeftijd van 4 tot 7 jaar, met een achterstand in de motoriek, zijn er ook grotere loopfietsen verkrijgbaar binnen ons assortiment. Dit zijn: