Waarom een loopfiets?

  • Ontwikkeling van de motoriek met een loopfietsje.
  • Een loopfietsje verkleint de overstap naar de gewone fiets.
  • De motoriek en het loopfietsje.

Kettler loopfiets spirit airLoopfietsje Kettler run air girlLoopfiets Kettler run air boy

De motoriek van uw kind wordt tijdens het spelen met de loopfiets steeds beter ontwikkeld. In eerste instantie zal uw kind alleen kleine stapjes zetten. Na verloop van tijd worden ze meer en meer één met hun loopfiets. De snelheid met de loopfiets zal hierdoor ook gaan toenemen. Uw kind kan zich naar EIGEN inzicht ontwikkelen met het loopfietsje.

Naar mate uw kind het loopfietsje beter onder controle krijgt, stijgt het vertrouwen ook. Het evenwicht en de balans wordt spelenderwijze steeds verder ontwikkeld. Bij voldoende vertrouwen komen de voetjes ook van de grond. Eigenlijk fietsen ze nu al. De overstap naar de gewone fiets wordt door het gebruik van de loopfiets veel kleiner. Zij wieltjes zijn veelal niet meer nodig!

Een loopfietsje heeft bij kinderen een positieve uitwerking op de ontwikkeling van de grove motoriek. Met het sturen, het voortbewegen en het balanceren wordt het gehele lichaam gebruikt voor de juiste coördinatie. Zonder dat uw kind het in de gaten heeft, wordt tijdens het gebruik van de loopfiets, de grove motoriek verbeterd.